Nieruchomości

W oparciu o posiadany majątek - Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży zarówno nieruchomości pod zabudową jednorodzinną w miejscowości Roszków, jak również nieruchomości pod aktywizację gospodarczą w Jarocinie.

Aktualne wiadomości na temat sprzedaży nieruchomości
znajdą Państwo w zakładce Przetargi.

Nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną w Roszkowie - Osiedle Zielony Zakątek

Spółka na dzień dzisiejszy jest właścicielem działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, a także pod zabudowę handlową. Teren przeznaczony do sprzedaży znajduje się w miejscowości Roszków w odległości 4 km od Jarocina – zlokalizowany przy drodze gminnej Jarocin - Roszków.

Działki zapisane są na Księdze wieczystej nr KZ1J/00031834/8. Dla terenu sporządzony został miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr LVII/540/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2010 r. Spółka posiada aktualny operat szacunkowy na wszystkie działki z przeznaczeniem do sprzedaży.

Działki budowlane posiadają następujące ceny:

działki z rzędu przyległego do lasu (652 – 663) wycenione są za kwotę 90,00 zł brutto za m2, pozostałe w środkowej części całego osiedla za kwotę 80,00 zł brutto za m2, a teren pod usługi/handel oszacowany jest na kwotę 80,00 zł brutto za m2.

Załączniki:
Roszków Zielony Zakątek - oferta (s.1)

Roszków Zielony Zakątek - oferta (s.2)

Roszków Zielony Zakątek - oferta (s.3)

Roszków Zielony Zakątek - oferta (s.4)

Roszków Zielony Zakątek - oferta (s.5)

Roszków Zielony Zakątek - oferta (s.6)

Roszków Zielony Zakątek - oferta (s.7)

Roszków Zielony Zakątek - oferta (s.8)

Roszków Zielony Zakątek - oferta (s.9)

Grunty w Jarocinie pomiędzy ul. Zaciszną i ul. Przemysłową przeznaczony pod przemysł.

Działki niezabudowane położone w rejonie ul. Przemysłowa - Powstańców Wlkp. - Aleja Niepodległości - Zaciszna w obrębie Bogusław - Przemysłowe w zachodniej części miasta w odległości ok 1 km od jego centrum. Kształt działek w miarę regularny, zbliżony do prostokąta, ukształtowanie zróżnicowane.

Działki w chwili obecnej są uzbrojone w wodę, kanalizację energię elektryczna, telefon w zasięgu
(ul. Przemysłowa, al. Niepodległości, ul. Zaciszna).

Spółka posada aktualny Operat szacunkowy wyceny nieruchomości. Działki zostały wycenione na 70,00 zł netto za m2. Dla terenu nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie ma wydanych warunków zabudowy.

Załączniki:
Mapa terenu

Tereny Inwestycyjne (mapa ogólna)

Działki powiększenie

 

Grunty w Jarocinie na osiedlu Bogusław

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest na osiedlu Bogusław na działce nr 1462/1 o powierzchni 8,3200 ha położonej w Cielczy w Gminie Jarocin. Nieruchomość znajduje się na terenie niezabudowanym, aktualnie w sąsiedztwie gruntów rolnych. Dojazd do wycenianej działki jest drogą gruntową. Działki zapisana jest na Księdze Wieczystej KZ1 J/00031833/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie. Dla nieruchomości opracowany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XXVII/172/2011 r. Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 12 grudnia 2011 roku. Zgodnie z powyższym planem nieruchomość stanowi teren ogródków działkowych oznaczony symbolem 4ZD.

Załączniki:
Mapa terenu [PDF, 262 KB],
Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu [PDF, 183 KB],
Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu - Mapa [PDF, 2,84 MB].

Grunty w Roszkowie nad Zalewem

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest nad Zalewem Roszkowskim pomiędzy miejscowością Roszków i Siedlemin na działkach nr 376/6, 376/8, 378/12, 378/15 i 378/4 o łącznej powierzchni 27,6403 ha. Nieruchomość położona jest na terenie niezabudowanym, aktualnie w sąsiedztwie gruntów rolnych. Dojazd do działki jest drogą asfaltową.

Działki zapisane są na Księdze Wieczystej KZ1 J/00025409/5 i KZ1J/00022828/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie. Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jarocin zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr XXII/229/2008 z dnia 22.02.2008 roku wyceniana nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę letniskową. Dla nieruchomości nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość położona jest w kompleksie gruntów rolnych. Aktualnie grunt jest użytkowany rolniczo. Teren, na którym położona jest nieruchomość jest nieuzbrojony. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zbiornika wodnego utworzonego na cieku wodnym Lubieszka. Część nieruchomości stanowi zalesienie porośnięte dziko rosnącymi drzewami liściastymi i krzewami, nie stanowiącymi wartości użytkowej. Położenie działki dla planowanej funkcji należy uznać za korzystne.

Załączniki:
Mapa terenu [PDF, 2,60 MB]