Park bardziej bezpieczny i przejrzysty

Wzorcowa realizacja prac związanych z rewitalizacją jarocińskiego parku przyczyniła się do wyróżnienia przedsięwzięcia na łamach Ekofaktów - biuletynu informacyjnego WFOŚiGW.

Prace rewitalizacyjne przeprowadzone w jarocińskim parku miejskim poddane zostały kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Fundusz dofinansował wykonanie przedsięwzięcia w blisko połowie wysokości całkowitego kosztu realizacji zadania, który wyniósł  ponad 165 tys. zł. Urzędnicy dokonujący kontroli byli pod wrażeniem wykonanych prac, dlatego też podjęli decyzję o wyróżnieniu przedsięwzięcia i przybliżeniu go na łamach Ekofaktów - biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Urzędnicy zwrócili uwagę na fakt, że dzięki rewitalizacji park zmienił swoje oblicze, stał się bardziej bezpieczny i przejrzysty, ale przede wszystkim odsłonił swoje najcenniejsze walory przyrodnicze -  informuje dr inż. Marzena Jeleniewska-Jankowska, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni, Inspektor Nadzoru Prac w Drzewostanie. Zapowiedź artykułu już dziś można przeczytać na wfośigw w Poznaniu. Cały artykuł na łamach Ekofaktów ukaże się już niebawem.

 

http://www.wfosgw.poznan.pl/przyrodnicza-rewaloryzacja-zalozenia-palacowo-parkowego-jarocinie/