Drzewa w parku opowiadają historię Jarocina

15 drzew w Parku Radolińskich w Jarocinie uzyskało status pomników przyrody. Okazy otrzymały także imiona i w ten sposób stworzyły zaczątek ścieżki edukacyjnej. Na jej trasie poznajemy historię Jarocina. W odnalezieniu drzew pomogą nie tylko tabliczki, którymi drzewa zostały oznaczone, ale też specjalnie przygotowany przewodnik. Można go bezpłatnie otrzymać w recepcji Pałacu Radolińskich.

Wśród 15 drzew, które uzyskały status pomnika przyrody, znalazły się różne gatunki, pokazujące wartość całego drzewostanu w jarocińskim parku. Są wśród nich: buk pospolity, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, kasztanowiec pospolity, lipa drobnolistna, dąb czerwony, klon polny, platan klonolistny.  Andrzej, Władysław, Joanna, Józefina, Cecylia, Piotr Józef i Friedrich August – to tylko niektóre z imion nadanych tym okazom. Są to imiona osób, związanych z historią Jarocina, ale i samego założenia pałacowo-parkowego. - Historia rozpoczyna się przy kasztanowcu Andrzej rosnącym przy Skarbczyku – naprzeciwko kościoła św. Marcina. To Andrzej Radoliński kupił w 1660 r. miasto Jarocin. Obok jest dąb Jan, upamiętniający Jana Radolińskiego, który zarządzał miastem w trudnym okresie, bo wielkiego pożaru w roku 1773. Wspierał cechy rzemieślnicze i parafię św. Marcina. Pochowany jest w krypcie grobowej Radolińskich w kościele św. Marcina. I tak po kolei możemy poznawać historię Jarocina i nierozerwalnie związaną z nią historię Radolińskich  - informuje zastępca burmistrza Jarocina, Robert Kaźmierczak. Są też drzewa nazwane imionami znakomitego projektanta parków, który z pewnością był przynajmniej konsultantem jarocińskiego założenia – Piotra Józefa Lenne, a także autora monografii Radolińskich Stanisława Karwowskiego.  - Docelowo nazwanych ma zostać 80 drzew, kwalifikujących się do uznania za pomnik przyrody – mówi Robert Kaźmierczak i podkreśla, że dzięki wyznaczeniu szlaków pomników przyrody możliwe będzie realizowanie terenowych lekcji w zakresie historii Jarocina, ale też przyrody, a być może i innych przedmiotów. 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody drzewa zostały uznane za pomniki przyrody przez podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Jarocinie. Wcześniej uchwała w tej sprawie poddana została konsultacjom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W zwiedzaniu parku szklakiem cenny drzew pomóc może przewodnik „Parkowy odkrywca”, który można otrzymać nieodpłatnie w recepcji Pałacu Radolińskich. Wydawnictwo powstało dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zawiera opisy wszystkich drzew, biogramy ich patronów, a także mapę parku z naniesionymi lokalizacjami.